2017-10-12

Instrukcja korzystania ze strony BIP

Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku składa się z następujących elementów usytuowanych po lewej stronie tzw. Podmenu:

 1. Strona Główna – uwzględnia podstawowe informacje dotyczące Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku takie jak: adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony głównej Zespołu Szkół, a także numer NIP i REGON.
 2. Przyjmowanie i załatwianie spraw
 3. Dyrekcja
 4. Majątek
 5. Kadra pedagogiczna
 6. Struktura organizacyjna
 7. Rozstrzygnięcia ofert
 8. Oferta edukacyjna
 9. Dokumenty szkolne
 10. Archiwa, ewidencje, rejestry
 11. Przedmiot działalności i kompetencje
 12. Informacja o sposobie dostępu do informacji publicznej
 13. Informacje o wynikach przetargów
 14. Kontrole
 15. Zamówienia publiczne
 16. Zapytanie ofertowe
 17. Oferty Pracy 

Wyżej wymienione elementy umożliwiają poruszanie się po stronie, a także dostęp do informacji publicznych dot. funkcjonowania Zespołu Szkół nr 1.

 Aby uzyskać powyższe informacje należy „kliknąć” lewym przyciskiem myszy na wybraną nazwę pozycji w Podmenu. 

Niektóre informacje tj. lista nauczycieli w menu Kadra Pedagogiczna oraz schemat w menu Struktura organizacyjna zawarte są w formie załącznika PDF. W celu ich otworzenia należy mieć wcześniej zainstalowany program Adobe Reader, który można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej np. www.adobe.com

W prawym górnym rogu strony znajduje się moduł wyszukujący (Szukaj w BIP), umożliwiający szybsze wyszukanie żądanej informacji w obrębie strony podmiotowej BIP Zespołu Szkół nr 1. Aby z niego skorzystać, należy w pustym polu wpisać słowo kluczowe, a następnie nacisnąć na klawiaturze przycisk „Enter”. Po wykonaniu ww. czynności wyświetlą się wszystkie wyniki wyszukiwania.

Strona podmiotowa BIP Zespołu Szkół nr 1 jest zgodna z:

a) Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
    (Dz. U. Z 2016 nr 1764 poz. 1198 ze zm.).
b) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r.
    w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68).

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się